Přejít k obsahu

Údržba

adresa: Sedláčkova 15, Plzeň - vnitřní město
telefon: +420 37763 1600, +420 37763 1610, +420 725 981 567
vedoucí: Jiří Thumer, DP1
skladový referent: Iva Šrámková, DP1

Toto oddělení Západočeské univerzity v Plzni:

 • realizuje plán údržby a oprav včetně zajištění a kontroly čerpání rozpočtu nákladů hlavní a doplňkové činnosti,
 • zajišťuje údržbu objektů a zařízení ZČU,
 • zajišťuje údržbu bytového fondu ZČU,
 • eviduje náklady na opravu a údržbu provedených prací,
 • zajišťuje podklady pro interní fakturaci a kalkulace cen provedených prací,
 • zajišťuje vlastní provoz střediska údržby,
 • vede sklad údržby.

Postup při zadání žádanky PS-U

Struktura údržby

Údržba sídlící v dílnách RJ, SP, DP2
provozní elektrikář (zást. vedoucího) Ruml Svatopluk

SP 100

provozní elektrikář Pšeidl Zbyňek

SP 100

zámečník, údržbář

Spegel Pavel
Hucl Aleš
Potůček Marek

RJ 119/S
RJ 119/S
RJ 119/S

topenář, instalatér Červený Jiří SP 100
truhlář Maresch Jan
Volf Michal
DP2
DP2
zedník Žák Miroslav DP2
Údržba sídlící v dílnách UL a UK
provozní elektrikář (revizní technik) Langmajer Josef

UL007

provozní elektrikář Hrubý Zdeněk
Rybář Zdeněk

UL002
UL002

zámečník, údržbář Cagáň Kamil
Zlámala Roman
UK 018
UK 018
topenář, instalatér Kršňák Viktor
Kubín Miloslav
UL002
UL002
zedník Korbel Martin UK018

Prováděné práce

 • údržba a opravy budov a zařízení ZČU (elektro,instalační,zámečnické,zednické atd.)
 • truhlářské práce (opravy a výroba nábytku, opravy dveří, židlí a stolů, opravy prahů, výroba nástěnek, opravy a realizace obložení stěn atd.)
 • topenářské práce (opravy, výměna rad. kohoutů, výměna radiátorů, opravy kotelen a zařízení atd.)
 • zámečnické práce (výroba výrobků dle výkresů, výroba přístřešků, mříží, kovových dveří, laviček, svářečské práce, drobné klempířské práce, oprava zámků, drobné sklenářské práce atd.)
 • elektoinstalační práce (činnost elektro se řídí "Řádem preventivní údržby" tj. udržením v provozu a bezpečném stavu stávajících el. zařízení, realizace nových elektroinstalací, kontrola rozvaděčů, opravy po revizích atd.)
 • revize elektrických spotřebičů
 • strojní obrábění (výroba výrobků dle výkresů na soustruhu a frézách, vrtání, broušení a řezání atd.)

Všechny uvedené práce jsou prováděny na základě Žádanky na provedení práce a služby.
Práce jsou účtovány dle ceníku prací a služeb ZČU.

 

Obrázky z pracovišť údržby

Patička