Přejít k obsahu

Správa PS

adresa: Kollárova 19, Plzeň - vnitřní město
telefon: +420 37763 1500
ředitel: Ing. Antonín Nasler
Romana Nocarová - tajemnice
Ilona Mikulášková - sekretářka
- vystavování objednávek na opravy a služby

Působnost oddělení je v souladu s organizačním řádem Západočeské univerzity v Plzni a zajišťuje tyto odborné činnosti :

  • zajišťuje činnost sekretariátu PS,
  • zabezpečuje provozní činnosti PS,
  • zabezpečuje rozborovou a kontrolní činnost PS,
  • zabezpečuje rozvoj hospodářské činnosti PS,
  • vystavuje objednávky (objednací místo) na dodávky prací pro provoz, údržbu a opravy objektů v rámci stavební údržby, pro které není třeba stavební povolení, služby nevýrobní povahy (revize, odvoz odpadů, zabezpečení objektů), služby výrobní povahy, opravy a údržbu kancelářské techniky, strojů a přístrojů,
  • zadává a dozoruje stavební práce (charakteru opravy či drobné investice včetně havárií) a přebírá tyto práce od externích dodavatelů,
  • řídí správu a hospodaření PS,
  • zajišťuje pojištění majetku ZČU.

Patička