Přejít k obsahu

Správa PS

adresa: Kollárova 19, Plzeň - vnitřní město
telefon: +420 37763 1500
ředitel: Ing. Jiří Fiala
Romana Nocarová - tajemnice
Ilona Mikulášková - sekretářka
- vystavování objednávek na opravy a služby

Působnost oddělení je v souladu s organizačním řádem Západočeské univerzity v Plzni a zajišťuje tyto odborné činnosti :

  • řídí správu a hospodaření PS,
  • zajišťuje komplexní pojištění ZČU včetně odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění,
  • provádí náhradové řízení,
  • zajišťuje činnost sekretariátu PS,
  • zabezpečuje provozní a kontrolní činnost PS,
  • vystavuje objednávky (objednací místo) na dodávky prací pro provoz, údržbu a opravy objektů v rámci stavební údržby, pro které není třeba stavební povolení, služby nevýrobní povahy (revize, odvoz odpadů, zabezpečení objektů), služby výrobní povahy, opravy a údržbu výpočetní a kancelářské techniky, strojů a přístrojů, potenciální technické zhodnocení staveb a budov na základě požadavků jednotlivých pracovišť ZČU.

Patička