Přejít k obsahu

Správa budov

adresa: Kollárova 19, Plzeň - vnitřní město
telefon: +420 37763 1700
vedoucí: Ing. Marie Vališová
Ing. Jan Kratochvíl, DiS. - referent pasportizace budov
Pavel Hohaus - technický zaměstnanec
Jitka Šafrová - provozní referentka PS-SP, referentka krátkodobých nájmů místností a tělocvičných zařízení
Vladimíra Černá - referentka správy bytů, ubytoven ZČU a nájmů nebytových prostor, Borská 53a byty
Tomáš Les - správa dataprojektorů a zpětných projektorů, audio-video-ozvučení

Toto oddělení Provozu a služeb Západočeské univerzity v Plzni:

 • řídí a kontroluje provoz objektů ZČU prostřednictvím správců budov (s výjimkou SKM),
 • připravuje plán údržby a oprav budov,
 • zajišťuje opravy a údržbu budov prostřednictvím externích dodavatelů,
 • zajišťuje úklid vnitřních prostor (s výjimkou objektů spravovaných SKM),
 • zajišťuje správu bytů a ubytoven ZČU, včetně vedení jejich evidence,
 • zajišťuje administrativu a připravuje návrhy smluv o nájmech nemovitostí a nebytových prostor, výpůjčkách a vede jejich evidenci,
 • připravuje a uzavírá smlouvy na krátkodobé nájmy včetně kalkulace cen a vede jejich evidenci,
 • eviduje a vydává klíče v režimu centrálního klíče,
 • zajišťuje údržbu zeleně a venkovních prostor,
 • zajišťuje obsluhu, údržbu a zabezpečení audiovideo techniky ve veřejných učebnách a zasedacích místnostech ZČU, vč. plánu oprav a obnovy,
 • zajišťuje a udržuje chod pasportizace objektů v programu GTFacility a vede aktuální databázi jejich stavu a využití,
 • vede technickou agendu sportovních nářadí a zařízení a zajišťuje jejich opravy a revize.

Krátkodobý pronájem poslucháren a tělovýchovných zařízení

Volné místnosti


Budovy Plzeň Budovy FEK Cheb Budovy SKM Byty ZČU

Obrázek: Univerzitní areál na Borských polích (2005)

Budovy Plzeň

Husova 11, Plzeň
Chodské náměstí 1, Plzeň
Jungmannova 1, Plzeň
Jungmannova 3, Plzeň
Klatovská 51, Plzeň
Kollárova 19, Plzeň
Náměstí odboje 18, Plzeň
Riegrova 11, Plzeň
Riegrova 17, Plzeň

Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň
Sady Pětatřicátníků 16, Plzeň
Sady Pětatřicátníků 27, Plzeň
Sedláčkova 15, Plzeň
Sedláčkova 19, Plzeň
Sedláčkova 31, Plzeň
Sedláčkova 38, Plzeň
Teslova 5, 9, 9a, 11, areál VTP Plzeň
Tylova 18, Plzeň

Tylova 59, Plzeň
Univerzitní 8, Plzeň
Univerzitní 14, Plzeň
Univerzitní 18, Plzeň
Univerzitní 20, Plzeň
Univerzitní 22, Plzeň
Univerzitní 26, Plzeň
Univerzitní 28, Plzeň
Veleslavínova 42, Plzeň

Budovy FEK Cheb

Hradební 22, Cheb

Budovy SKM

Koleje:
Bolevecká ulice, Plzeň
Borská ulice, Plzeň
Máchova ulice, Plzeň
Dyleňská 24, Cheb


Menzy:
Menza 1 - Kollárova 19, Plzeň
Menza 4 - Univerzitní 12, Plzeň

Byty ZČU

Bolevecká 30, 32, Plzeň
Borská 53a, Plzeň
Bzenecká 9, Plzeň

Čermákova 58
Hodonínská 51
Hradební 22
Kollárova 19

Máchova 14
Nýřanská 16
Plaská 35
Sokolovská 87

Provozní řády parkovišť ZČU
Provozní řády budov ZČU
Provozní doba budov ZČU

Četnost úklidů v budovách ZČU
Návody na ovládání AV techniky
Průkazy energetické náročnosti budov ZČU
Ceník služeb

Investiční akce ZČU

Patička