Přejít k obsahu

Správa a provoz budov, bytů a ubytoven

adresa: Kollárova 19, Plzeň - vnitřní město
telefon: +420 37763 1700
vedoucí: Sekyra Vilém, Ing.
Ing. Jan Kratochvíl, DiS. - referent pasportizace budov
Pavel Hohaus - technický zaměstnanec
Jitka Šafrová - provozní referentka PS-SP, referentka krátkodobých nájmů místností a tělocvičných zařízení
Vladimíra Černá - referentka správy bytů, ubytoven ZČU a nájmů nebytových prostor
Radovan Olšák - správa dataprojektorů a zpětných projektorů, audio-video-ozvučení

Toto oddělení Provozu a služeb Západočeské univerzity v Plzni:

 • připravuje plán údržby a oprav a podklady pro plán investičních akcí,
 • zajišťuje provoz objektů ZČU (s výjimkou SKM),
 • řídí a kontroluje provoz objektů prostřednictvím správců budov,
 • vede technickou agendu sportovních nářadí a zařízení včetně přípravy smluv o nájmu,
 • zpracovává plán a zajišťuje revizi sportovních nářadí a zařízení,
 • eviduje a vydává klíče v režimu centrálního klíče,
 • zajišťuje úklid vnitřních prostor (s výjimkou objektů spravovaných SKM),
 • zajišťuje administrativu vztahující se k nájmu nemovitostí a nebytových prostor, správu bytů a ubytoven ZČU, připravuje návrhy smluv o nájmech nemovitostí a nebytových prostor, výpůjčkách a vede jejich evidenci,
 • předkládá ke schválení krátkodobé nájmy včetně kalkulace cen, vede evidenci těchto nájmů,
 • zajišťuje údržbu zeleně a venkovních prostor,
 • zajišťuje odpadové hospodářství objektů ZČU,
 • zajišťuje obsluhu, údržbu a zabezpečení audiovideo techniky ve veřejných učebnách a zasedacích místnostech ZČU,
 • zpracovává plán oprav a obnovy audiovideo techniky,
 • udržuje v modulu Pasport databázi využití objektů.

Krátkodobý pronájem poslucháren a tělovýchovných zařízení


Budovy Plzeň Budovy FEK Cheb Budovy SKM Byty ZČU Ubytovny ZČU

Obrázek: Univerzitní areál na Borských polích (2005)

Budovy Plzeň

Husova 11, Plzeň
Chodské náměstí 1, Plzeň
Jungmannova 1, Plzeň
Jungmannova 3, Plzeň
Klatovská 51, Plzeň
Kollárova 19, Plzeň
Náměstí odboje 18, Plzeň
Riegrova 11, Plzeň
Riegrova 17, Plzeň

Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň
Sady Pětatřicátníků 16, Plzeň
Sady Pětatřicátníků 27, Plzeň
Sedláčkova 15, Plzeň
Sedláčkova 19, Plzeň
Sedláčkova 31, Plzeň
Sedláčkova 38, Plzeň
Teslova 5, 9, 9a, 11, areál VTP Plzeň
Tylova 18, Plzeň

Tylova 59, Plzeň
Univerzitní 8, Plzeň
Univerzitní 14, Plzeň
Univerzitní 18, Plzeň
Univerzitní 20, Plzeň
Univerzitní 22, Plzeň
Univerzitní 26, Plzeň
Univerzitní 28, Plzeň
Veleslavínova 42, Plzeň

Budovy FEK Cheb

Hradební 22, Cheb

Budovy SKM

Koleje:
Bolevecká ulice, Plzeň
Borská ulice, Plzeň
Máchova ulice, Plzeň
Dyleňská 24, Cheb


Menzy:
Menza 1 - Kollárova 19, Plzeň
Menza 4 - Univerzitní 12, Plzeň

Byty ZČU

Baarova 36, Plzeň
Bolevecká 30, 32, Plzeň
Borská 53a, Plzeň
Bzenecká 9, Plzeň

Čermákova 58
Hodonínská 51
Hradební 22
Kollárova 19

Máchova 14, 16, 20
Nýřanská 16
Plaská 35
Sokolovská 87

Ubytovny ZČU

Máchova 16, Plzeň


Provozní řády parkovišť ZČU
Průkazy energetické náročnosti budov ZČU

Provozní doba budov ZČU

Četnost úklidů v budovách ZČU
Návody na ovládání AV techniky
Ceník služeb

Patička