Přejít k obsahu

Požární ochrana

adresa: Univerzitní 8, Plzeň-Bory
telefon: +420 37763 1520
vedoucí: Dušan Pasiar
nadřízené pracoviště: Ochrana a zabezpečení objektů

 

Světlana Svobodová - referentka PO


Toto oddělení Západočeské univerzity v Plzni:

  • zajišťuje, koordinuje a kontroluje dodržování předpisů o požární ochraně,
  • zajišťuje provozuschopnost hasicích přístrojů,
  • zajišťuje provozuschopnost požárně bezpečnostních zařízení (elektrická požární signalizace, detekce hořlavých plynů, stabilní hasicí zařízení, odvody tepla a kouře, požární hydraulika, požární klapky a dveře, náhradní zdroje atd.),
  • zajišťuje odbornou přípravu a školení o požární ochraně,
  • zajišťuje a provádí preventivní požární prohlídky,
  • zajišťuje zpracování a vedení dokumentace o požární ochraně.

Dokumenty

Školení o požární ochraně pro zaměstnance
Příkaz ke svařování
Příkaz ke svařování - příloha

Protipožární zabezpečení serverovny ZČU

Patička