Přejít k obsahu

Nákup a logistika

adresa:

Univerzitní 8, Plzeň-Bory
Centrální sklad: Univerzitní 22, místnosti UU 010, 012, 013, 014

telefon:

+420 37763 1300
+420 702 212 531

vedoucí:  Jitka Růžičková

 

Bližší informace o procesech najdete na adrese http://nl.zcu.cz.

 

Administrace veřejných zakázek v DNS
Petra Krištofová zpracování podkladů pro administraci DNS
Mgr. Kateřina Sekyrová

DNS - tiskařské služby; nábytek; SW;
E-Spis

Iva Hošková DNS - AV technika; tonery; tiskárny/kopírky/multifunkce
Michaela Vitková DNS - výpočetní technika; měřicí a laboratorní přístroje
Zdeněk Řežábek DNS - propagační předměty; kancelářské potřeby; čisticí prostředky a hygienické potřeby
Objednací místo
Tereza Braunschmidová

neinvestiční objednávky FST, UK, FEL;
celní řízení;
zpracování podkladů pro administraci DNS

Soňa Peckertová neinvestiční objednávky FF, FAV, FZS, UJP, PC, CFR, FPE
Gabriela Černá

administrativa, E-Spis

Marie Gillichová

neinvestiční objednávky FPR, FEK, FDU, SKM, PS, UCV, ZV, CIV, NTC, REK;
hlášení pro Intrastat; uveřejňování objednávek v Registru

Ing. Iva Maxová

investiční objednávky;
uveřejňování objednávek v Registru smluv

Centrální sklad
Ilona Skalová

výdej: tonery, elektromateriál, hutní materiál, nářadí, ochranné pomůcky;
výdej propagačních předmětů pracoviště Vnější vztahy ZČU;
příprava podkladů pro DNS

Vladislava Ottová

výdej kancelářských potřeb, kancelářské techniky, CD a DVD;
příprava podkladů pro DNS

Jana Nesnídalová

výdej úklidových, čistících prostředků a hygienických potřeb;
příprava podkladů pro DNS

René Štika

zásobování a rozvoz zboží z centrálního skladu na pracoviště ZČU

Toto oddělení Provozu a služeb zajišťuje následující činnosti:

 • administraci jednotlivých výzev zadávaných v dynamickém nákupním systému (DNS)
 • vystavuje objednávky na dodávky veškerého hmotného a nehmotného majetku na základě požadavků jednotlivých pracovišť ZČU
 • vystavuje objednávky investičního charakteru na základě požadavků jednotlivých pracovišť ZČU
 • vystavuje objednávky na nákup veškerého materiálu a služeb nevýrobní povahy na základě požadavků jednotlivých pracovišť ZČU
 • provádí protokolární zařazení majetku včetně technického zhodnocení dle Klasifikace produkce (CZ-CPA)
 • pořizuje zápisy o převzetí majetku a přiděluje inventární čísla
 • zajišťuje provoz centrálního skladu, nákup a výdej zboží a materiálu
 • sleduje a analyzuje pohyb skladových zásob a majetku
 • koordinuje činnosti skladů ZČU
 • připravuje podklady pro reklamační řízení na dodané zboží
 • zajišťuje celní řízení
 • sleduje čerpání u uzavřených rámcových dohod
 • poskytuje poradenství zaměstnancům součástí v dotčených oblastech

Patička