Přejít k obsahu

Nákup a logistika

adresa:

Univerzitní 22, Plzeň-Bory
Centrální sklad: Univerzitní 22, místnosti UU 010, 012, 013, 014

telefon:

+420 37763 1300
+420 702 212 531

vedoucí:  Jitka Růžičková

 

Bližší informace o procesech najdete na adrese http://nl.zcu.cz.

 

Administrace veřejných zakázek v DNS
Petra Krištofová zpracování podkladů pro administraci DNS
Mgr. Kateřina Sekyrová

DNS - tiskařské služby; nábytek; SW
E-Spis

Iva Hošková DNS - AV technika; tonery; tiskárny/kopírky/multifunkce
Michaela Vitková DNS - výpočetní technika; laboratorní a měřící technika
Ing. Hana Pešková DNS - kancelářské potřeby; čisticí prostředky a hygienické potřeby; propagační předměty
Objednací místo
Tereza Švarcová

neinvestiční objednávky FST,  FEL;
celní řízení;
zpracování podkladů pro administraci DNS

Kateřina Parisis, DiS. neinvestiční objednávky FF, FAV, FZS, UJP, PC, CFR, FPE
Gabriela Černá

administrativa, E-Spis

Marie Gillichová

neinvestiční objednávky FPR, FEK, FDU, SKM, PS, UCV, ZV, CIV, NTC, REK;
hlášení pro Intrastat; uveřejňování objednávek v Registru

Ing. Iva Maxová

investiční objednávky;
neinvestiční objednávky UK;
uveřejňování objednávek v Registru smluv

Centrální sklad
Ilona Skalová

výdej: tonery, elektromateriál, hutní materiál, nářadí, ochranné pomůcky;
výdej propagačních předmětů pracoviště Vnější vztahy ZČU;
zpracování žádanek a objednávek v EIS Magion pro uvedené komodity

Vladislava Ottová

výdej kancelářských potřeb, kancelářské techniky, CD a DVD;
příprava podkladů pro DNS – kancelářské potřeby, tonery včetně zpracování žádanek a objednávek v EIS Magion

Michaela Jindrová

výdej úklidových, čistících prostředků a hygienických potřeb;
příprava podkladů pro DNS včetně zpracování žádanek a objednávek v EIS Magion

René Štika

zásobování a rozvoz zboží z centrálního skladu na pracoviště ZČU

Toto oddělení Provozu a služeb zajišťuje následující činnosti:

 • vystavuje objednávky na nákup veškerého hmotného a nehmotného majetku, materiálu a služeb pro jednotlivé součásti ZČU s výjimkou těch, jejichž zajišťování patří do působnosti jiných objednacích míst;
 • provádí protokolární zařazení pořízeného majetku včetně technického zhodnocení dle platné Klasifikace produkce (CZ-CPA) a Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) včetně přiřazování a distribuce inventárních štítků,
 • provádí kontrolu dodržování smluvních podmínek dodavatelů a dodavatelských faktur ve vztahu k vydaným objednávkám a uzavřeným smlouvám,
 • poskytuje součinnost při reklamačním řízení,
 • zajišťuje na základě požadavků jednotlivých součástí ZČU administraci veřejných zakázek (jednotlivých výzev) zadávaných v dynamickém nákupním systému (dále jen „DNS“) v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek v platném znění,
 • poskytuje stanoviska, odborná vyjádření a metodickou pomoc v oblasti zadávání veřejných zakázek prostřednictvím DNS,
 • plní uveřejňovací povinnost dle zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, u veřejných zakázek zadávaných prostřednictvím DNS (Věstník veřejných zakázek, Profil zadavatele, atd.),
 • zajišťuje veškeré náležitosti včetně agendy související s celním odbavením a evidencí oběhu zboží v rámci EU (hlášení Intrastatu),
 • vede centrální sklad kancelářských potřeb, čistících prostředků a hygienických potřeb, propagačních předmětů, OOPP, elektro a hutního materiálu, nářadí,
 • zajišťuje provoz centrálního skladu včetně přípravy, výdeje a rozvozu zboží podle požadavků jednotlivých součástí ZČU, sleduje a analyzuje pohyb skladových zásob,
 • v případě uzavřených rámcových dohod sleduje jejich čerpání.

Patička