Přejít k obsahu

Nákup a veřejné zakázky

adresa:

Univerzitní 22, Plzeň-Bory, místnost UU 207a
Centrální sklad: Univerzitní 22, místnosti UU 010, 012, 013, 014

telefon:

+420 37763 1300

+420 702 212 531
vedoucí:  Jitka Růžičková

 

Bližší informace o procesech najdete na adrese http://ora.zcu.cz.

 

Mgr. Martin Šlapák DNS (AV technika, výpočetní technika), nadlimitní/podlimitní zadávací řízení
Zdeněk Řežábek DNS (čisticí prostředky a hygienické potřeby, kancelářské potřeby, propagační předměty), nadlimitní/podlimitní zadávací řízení
Soňa Peckertová DNS, VZMR, nadlimitní/podlimitní zadávací řízení, věstník veřejných zakázek
Hana Kvasničková DNS (Měřící a laboratorní přístroje), nadlimitní/podlimitní zadávací řízení, profil zadavatele
Mgr. Kateřina Sekyrová DNS (tiskařské služby, nábytek, SW), administrativa související s veřejnými zakázkami, E-Spis
Iva Hošková DNS (Tonery, tiskárny/kopírky/multifunkce), nadlimitní/podlimitní zadávací řízení
Ing. Andrea Šimková Systém Evidence Záměrů
Ing. Marie Vališová koordinace činností Nákupu, metodická pomoc v oblasti nákupu a logistiky, kontrola inventur skladů ZČU, tajemník Náhradové komise
Petra Krištofová zpracování podkladů pro administraci DNS (vyjma skladových komodit)
Pavlína Krotáková

neinvestiční objednávky
FF, FAV, FZS, UJP, PC, CFR, FPE

Tereza Braunschmidová

neinvestiční objednávky FST, UK
celní řízení, zpracování podkladů pro administraci DNS (vyjma skladových komodit)

Gabriela Černá

administrativa, e-spis

Marie Gillichová

neinvestiční objednávky
FPR, FPE, FEK, FDU, SKM, PS, UCV, ZV, CIV, REK, NTC; hlášení pro Intrastat

Lenka Vykoukalová investiční objednávky, neinvestiční objednávky FEL, uveřejňování v Registru smluv
Vladislava Ottová

Centrální sklad, příprava podkladů pro DNS
kancelářské potřeby, kancelářská technika, CD a DVD

Jana Nesnídalová

Centrální sklad, příprava podkladů pro DNS
úklidové,čistící prostředky a hygienické potřeby

Ilona Skalová

Centrální sklad, příprava podkladů pro DNS
tonery; elektromateriál , hutní materiál, nářadí, ochranné pomůcky; výdej propagačních předmětů pracoviště Vnější vztahy

René Štika

Centrální sklad
zásobování CS, rozvoz zboží z CS, příprava podkladů pro DNS skladových komodit

Toto oddělení Provozu a služeb:

 • administruje veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění;
 • administruje výzvy zadávané v Dynamickém nákupním systému (DNS);
 • administruje minitendry pro čerpání z Rámcových smluv;
 • poskytuje metodickou podporu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Na základě podkladů hodnotící komise vypracovává rozhodnutí o přidělení zakázky malého rozsahu;
 • poskytuje řešitelům metodickou pomoc při přípravě zadávacího řízení;
 • na základě vložených záměrů řešiteli určuje režimy jednotlivých požadovaných nákupů;
 • zpracovává plán veřejných zakázek na kalendářní rok;
 • administruje profil zadavatele;
 • na dodávky veškerého hmotného a nehmotného majetku;
 • na nákup veškerého materiálu a služeb nevýrobní povahy;
 • vystavuje objednávky na základě požadavků jednotlivých pracovišť:
  • na dodávky veškerého hmotného a nehmotného majetku;
  • na nákup veškerého materiálu a služeb nevýrobní povahy;
 • vyhotovuje zápisy o převzetí majetku a přiděluje inventární čísla;
 • provádí protokolární zařazení majetku včetně technického zhodnocení dle Klasifikace produkce (CZ-CPA );
 • zajišťuje provoz centrálního skladu;
 • zajišťuje celní řízení;
 • zabezpečuje náhradové řízení.

Patička