Přejít k obsahu

Investice

adresa: Univerzitní 14, Plzeň-Bory
telefon: +420 37763 1310
vedoucí: Michal Michl
Ing. Zdeněk Kratochvíl - investiční technik
Ing. Tomáš Linda - investiční technik
Martina Větrovská - investiční technik


V působnosti oddělení investic je:

  • zajištění plánování investic – zejména příprava finančních plánů akcí zařazených do plánu investic dle platných limitů, prostřednictvím kvestora předkládá ke schválení roční plán investic;
  • na základě schváleného plánu investic příprava a realizace investiční výstavby, modernizace, rekonstrukce či technické zhodnocení budov;
  • zajištění dokumentace pro přípravnou a projektovou dokumentaci staveb;
  • zajištění dodavatele k provádění staveb, zajištění přejímky staveb, příprava podkladů pro reklamaci na závady staveb;
  • předávání staveb do užívání, provádění přejímek prvotního vybavení interiérů, eventuálně provozních souborů, dodávek technologií;
  • správa veškeré původní technické a administrativní dokumentaci budov ZČU;
  • příprava podkladů pro zpracování agendy daně z nemovitosti;
  • příprava smluv o zřízení služebnosti (věcného břemene).

Investiční akce ZČU

Patička