Přejít k obsahu

Investice

adresa: Kollárova 19, Plzeň - vnitřní město
telefon: +420 37763 1310
pověřen vedením: Ing. Zdeněk Kratochvíl
Ing. Tomáš Linda - investiční technik
Gabriela Langerová - investiční technik
Ing. Jan Bertl - investiční technik
Ing. Ivan Petrlík - investiční technik

Oddělení Investice:

  • spravuje veškerou původní technickou a administrativní dokumentaci budov ZČU,
  • zajišťuje plánování investic –zejména přípravu finančních plánů akcí zařazených do plánu investic dle platných limitů, prostřednictvím kvestora předkládá ke schválení roční plán investic,
  • zajišťuje na základě schváleného plánu investic přípravu a realizaci investiční výstavby (modernizace, rekonstrukce, technické zhodnocení),
  • zajišťuje dokumentaci pro přípravnou a projektovou dokumentaci staveb,
  • zajišťuje dodavatele kprovádění staveb, zajišťuje provádění přejímky staveb, připravuje podklady pro reklamaci na závady staveb,
  • zadává a dozoruje stavební práce (charakteru opravy či drobné investice včetně havárií) a přebírá tyto práce od externích dodavatelů,
  • zajišťuje předávání staveb do užívání, provádí přejímku prvotního vybavení interiérů eventuálně provozních souborů, dodávek technologií,
  • připravuje podklady pro zpracování agendy daně znemovitosti a připravuje smlouvy kvěcným břemenům,
  • provádí činnost voblasti přípravy a čerpání dotačních titulů(zejm. MŠMT) souvisejících sagendou pracoviště.

Patička