Přejít k obsahu

Energetické hospodářství

adresa: Univerzitní 22, Plzeň-Bory
telefon: +420 37763 1805
vedoucí: Roman Kasal
Ing. Pavol Janča Technik – energetika, výtahy a zvedací zařízení
Milan Panuška Technik – vyhrazená technická zařízení (tepelná energie a plynová zařízení)
Radek Jahoda Technik
David Lepíček Strojník energetických zařízení
Peter Kromka Strojník energetických zařízení
Stanislav Švarc Strojník energetických zařízení

Toto oddělení Západočeské univerzity v Plzni:

 • zabezpečuje činnosti energetika ZČU podle příslušného zákona,
 • zabezpečuje činnosti vodohospodáře ZČU podle příslušného zákona,
 • zajišťuje dodávky energií, plynu, tepla, chladu, LTO a vody pro budovy ZČU,
 • zajišťuje činnosti v oblasti ekologie a odpadového hospodářství,
 • zajišťuje zpracování rozpočtu spotřeby paliv a energií,
 • zajišťuje kontrolu spotřeby a odběrů energií včetně rozúčtování plateb na střediska,
 • vede evidenci o spotřebě paliv a energií,
 • vede technické agendy o energetických zařízeních,
 • podílí se na uvádění energetických zařízení do provozu,
 • zpracovává plán revizí vztahujících se k energetickým zařízením,
 • zajišťuje revize vyhrazených energetických zařízení,
 • zajišťuje provoz a řízení energetického zařízení na dispečinku.

Patička