Přejít k obsahu

Energetické hospodářství

adresa: Univerzitní 22, Plzeň-Bory
telefon: +420 37763 1805
vedoucí: Roman Kasal
Ing. Pavol Janča správa elektro revizí, správa výtahů
Milan Panuška energetika, kotelny, výměníky
Libor Machovec strojník energetických zařízení
Radek Úbl, DiS. energetik
David Lepíček správce výměníkové stanice Bory
Pavel Cvačka strojník energetických zařízení

Toto oddělení Západočeské univerzity v Plzni:

 • zabezpečuje činnosti energetika ZČU podle příslušného zákona,
 • zabezpečuje činnosti vodohospodáře ZČU podle příslušného zákona,
 • zajišťuje dodávky energií, plynu, tepla, chladu, LTO a vody pro budovy ZČU,
 • zajišťuje činnosti v oblasti ekologie a odpadového hospodářství,
 • zajišťuje zpracování rozpočtu spotřeby paliv a energií,
 • zajišťuje kontrolu spotřeby a odběrů energií včetně rozúčtování plateb na střediska,
 • vede evidenci o spotřebě paliv a energií,
 • vede technické agendy o energetických zařízeních,
 • podílí se na uvádění energetických zařízení do provozu,
 • zpracovává plán revizí vztahujících se k energetickým zařízením,
 • zajišťuje revize vyhrazených energetických zařízení,
 • zajišťuje provoz a řízení energetického zařízení na dispečinku.

Patička