Přejít k obsahu

Dispečink ZČU

Dispečink ZČU – pracoviště s nepřetržitou službou zajišťuje sledování a provoz

  • energetických systémů objektů (vytápění, chlazení a elektrickou spotřebu)
  • kamerové a zabezpečovací systémy objektů
  • elektrickou a požární signalizaci objektů.

Kontakt na pracoviště dispečinku

37763-3333 linka pro příchozí hlášení požáru

Tímto není zrušena základní povinnost osoby, která zpozoruje požár, který nemůže sama vlastními silami zlikvidovat, přivolat nebo zajistit přivolání pomoci Hasičského záchranného sboru prostřednictvím čísla tísňového volání, 150 nebo 112.

37763-1801 linka pro příchozí nepožární hlášení (běžný telefon energetického dispečinku). Tato linka je nahrávána.

72691-1723 linka pro zpětné dotazy a ochranu objektů. Tato linka je nahrávána.

Patička