Přejít k obsahu

Budovy Plzeň

Správa a provoz budov, bytů a ubytoven ZČU
Univerzitní areál na Borských polích

Mapy ZČU - defibrilátory, objekty, dopravní napojení

Informace o vstupech na kartu JIS naleznete v seznamu budov.

budova: Husova 11
označení: HJ
kontaktní adresa: Husova 664/11, 301 00  Plzeň 3 – Jižní Předměstí
správce: Jan Lochmann
telefon na vrátnici: +420 37763 1725
PENB

Fakulta zdravotnických studií

Provozní řád

budova: Chodské náměstí 1
označení: CH
kontaktní adresa: Chodské náměstí 1015/1, 301 00  Plzeň 3 – Jižní Předměstí
správce: Zdeněk Kegler
telefon na vrátnici: Vstup na kartu JIS
PENB Fakulta pedagogická (KBI, KPS, KPG, KAN, KNJ, CBG)
Provozní řád
Tato budova má vstup na JIS.
budova: Jungmannova 1, 3
označení: JJ
kontaktní adresa: Jungmannova 153/1, 301 00 Plzeň 3 – Jižní Předměstí
správce: Jaroslav Šnour
telefon na vrátnici: +420 37763 1727
PENB

Fakulta filozofická (KAP), učebny
U3V - Univerzita třetího věku, Helpdesk CIV, Bíly kruh bezpečí

Provozní řád

budova: Klatovská 51
označení: KL
kontaktní adresa: Klatovská třída 1736/51, 301 00  Plzeň 3 – Jižní Předměstí
správce: Zdeněk Kegler
telefon na vrátnici: +420 37763 1728
PENB Fakulta pedagogická (KTV, KVD, KVK, KMT)
Provozní řád
Tato budova má vstup na JIS.
budova: Kollárova 19
označení: KO
kontaktní adresa: Kollárova 1239/19, 301 00  Plzeň 3 – Jižní Předměstí
správce: Zdeněk Kegler
telefon na vrátnici: +420 37763 1737
PENB Ředitelství PS a SKM, Menza I
budova: Riegrova 11
označení: RJ
kontaktní adresa: Riegrova 217/11, 301 00  Plzeň 3 – Vnitřní Město
správce: Martin Koldinský
telefon na vrátnici: +420 37763 1722
 PENB Fakulta filozofická (KRO, KSJ, KAG, KFI)
Galerie Ladislava Sutnara, Údržba PS
Provozní řád
budova: Riegrova 17
označení: RS
kontaktní adresa: Riegrova 220/17, 301 00  Plzeň 3 – Vnitřní Město
správce: Martin Koldinský
telefon na vrátnici: +420 37763 1722
 PENB Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM- tandem.adam.cz
Stavovská unie studentů
Provozní řád
budova: Sady Pětatřicátníků 14
označení: PC
kontaktní adresa: sady Pětatřicátníků 320/14, 301 00  Plzeň 3 – Vnitřní Město
správce: Martin Koldinský
telefon na vrátnici: +420 37763 1721
PENB Fakulta právnická
Provozní řád
budova: Sady Pětatřicátníků 16
označení: PS
kontaktní adresa: sady Pětatřicátníků 321/16, 301 00  Plzeň 3 – Vnitřní Město
správce: Jaroslav Šnour
telefon na vrátnici: +420 37763 7744
 PENB Univerzitní knihovna - Knihovna FPR a FF
prov. doba: 8:00 - 18:00 hod.
Provozní řád
budova: Sedláčkova 15
označení: SP
kontaktní adresa: Sedláčkova 214/15, 301 00  Plzeň 3 – Vnitřní Město
správce: Martin Koldinský
telefon na vrátnici: +420 37763 1722
PENB Fakulta filozofická (KAJ,KAR,KBS,KAP)
Provozní řád
budova: Sedláčkova 19
označení: SD
kontaktní adresa: Sedláčkova 216/19, 301 00  Plzeň 3 – Vnitřní Město
správce: Martin Koldinský
telefon na vrátnici: +420 37763 1722
PENB Fakulta filozofická (KAG,KRO,KSJ,KFI)
Kavárna Družba, Kulturka
Provozní řád
budova: Sedláčkova 31
označení: ST
kontaktní adresa: Sedláčkova 252/31, 301 00  Plzeň 3 – Vnitřní Město
správce: Jaroslav Šnour
telefon na vrátnici:
 PENB Fakulta filozofická (KHV), učebny
Ústav jazykové přípravy - učebny
Provozní řád
Tato budova má vstup na JIS.
budova: Sedláčkova 38-40, Veleslavínova 27-29
komplex budov: Sedláčkova 36-40, Veleslavínova 27-29
označení: SO
kontaktní adresa: Sedláčkova 268/38, 301 00  Plzeň 3 – Vnitřní Město
správce: Jaroslav Šnour
telefon na vrátnici: +420 37763 1726
PENB Fakulta filozofická (DFF, SO, KAR)
Provozní řád
Tato budova má vstup na JIS.
budova: TESLOVA 5, 9, 9a, 11 - objekty C, F, G, H v areálu VTP Plzeň
označení: Objekt C - T
Objekt F - TF
Objekt G - TG
Objekt H - TH
kontaktní adresy: Objekt C - Teslova 1239/5, 301 00  Plzeň 3 – Skvrňany
Objekt F - Teslova 1198/9, 301 00  Plzeň 3 – Skvrňany
Objekt G - Teslova 1199/9a, 301 00  Plzeň 3 – Skvrňany
Objekt H - Teslova 1200/11, 3301 00  Plzeň 3 – Skvrňany
správce: Lukáš Němeček
telefon na vrátnici: Vstup na kartu JIS
  Nové technologie - výzkumné centrum (NTC)
Tyto budovy ZČU využívá na základě nájmu od společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a. s.
budova: Tylova 59
označení: TS
kontaktní adresa: Tylova 2929/59, 301 00  Plzeň 3 – Jižní Předměstí
správce: Jaroslav Šnour
telefon na vrátnici:  
PENB Budova uzavřena (rekonstrukce).
budova: Veleslavínova 42
označení: VC
kontaktní adresa: Veleslavínova 342/42, 301 00  Plzeň 3 – Vnitřní Město
správce: Martin Koldinský
telefon na vrátnici: +420 37763 1726
 PENB Fakulta pedagogická (KČJ, KHI, KCH, KRF, děkanát, studijní oddělení)
Provozní řád
Parkoviště a prostory NTC mají vstup na JIS.

Univerzitní areál na Zeleném trojúhelníku (Plzeň, Borská pole)

Schéma univerzitního areálu:

Areál ZČU na Zeleném trojúhelníku

Označení objektů kódy:

Informace o vstupech na kartu JIS naleznete v seznamu budov.

Mapy ZČU - defibrilátory, objekty, dopravní napojení

 
budova: Univerzitní 8
označení: UR
kontaktní adresa: Univerzitní 2732/8, 301 00  Plzeň 3 – Jižní Předměstí
správce: Jan Pinker
telefon na vrátnici: +420 37763 1731
PENB Rektorát ZČU
Provozní řád
Tato budova má vstup na JIS.
budova: Univerzitní 14
označení: UT
kontaktní adresa: Univerzitní 2765/14, 301 00  Plzeň 3 – Jižní Předměstí
správce: Josef Huml
telefon na vrátnici: +420 37763 1730
PENB Fakulta strojní (KTS)
Provozní řád
Tato budova má vstup na JIS.
budova: Univerzitní 18
označení: UB
kontaktní adresa: Univerzitní 2763/18, 301 00  Plzeň 3 – Jižní Předměstí
správce: Josef Huml
telefon na vrátnici: +420 37763 1732
PENB Univerzitní knihovna ZČU
Provozní řád
budova: Univerzitní 20
označení: UI
kontaktní adresa: Univerzitní 2746/20, 301 00  Plzeň 3 – Jižní Předměstí
správce: Josef Huml
telefon na vrátnici: +420 37763 1729
PENB CIV, ZV, UCV, IPC
Provozní řád
Tato budova má vstup na JIS.
budova: Univerzitní 22
označení: UV, UU, UK, UL, UP, UF
kontaktní adresa: Univerzitní 2762/22, 301 00  Plzeň 3 – Jižní Předměstí
správce: Josef Brejcha
telefon na vrátnici: +420 37763 1729
PENB Fakulta strojní (FST)
Fakulta ekonomická (FEK)
Ústav pro jazykovou přípravu (UJP)
Regionální technologický institut (RTI)
vrátnice s nepřetržitým provozem
Centrální dispečink tepla, chlazení, EZS a EPS pro ZČU v Plzni tel: +420 37763 1723
Provozní řád
Tato budova má vstup na JIS.
budova: Univerzitní 22
označení: UH, UD
kontaktní adresa: Univerzitní 2762/22, 301 00  Plzeň 3 – Jižní Předměstí
správce: Lukáš Němeček
telefon na vrátnici: +420 37763 1729
PENB Regionální technologický institut (RTI), Univerzitní 22 - Vývojové dílny, Halové laboratoře
Provozní řád
Tato budova má vstup na JIS.
budova: Univerzitní 22
označení: UX
kontaktní adresa: Univerzitní 2762/22, 301 00  Plzeň 3 – Jižní Předměstí
správce: Josef Huml
telefon na vrátnici: +420 37763 1729
PENB Výukové laboratoře
Provozní řád
Tato budova má vstup na JIS.
budova: Univerzitní 26
označení: EU, EK, EL, EP, ES, ET, EH, ES, EZ
kontaktní adresa: Univerzitní 2795/26, 301 00  Plzeň 3 – Jižní Předměstí
správce: Jan Pinker
telefon na vrátnici: +420 37763 1720
PENB

Fakulta elektrotechnická (FEL)
Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)

Provozní řád

Tato budova má vstup na JIS.

budova: Univerzitní 28 Fakulta designu a umění Ladislava Stunara
označení: LS
kontaktní adresa: Univerzitní 2954/28, 301 00  Plzeň 3 – Jižní Předměstí
správce: Lukáš Němeček
telefon na vrátnici: +420 37763 1736
PENB Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDU LS)
Vrátnice: 07:00 - 22:00
Provozní řád
Tato budova má vstup na JIS.
budova: Technická 8 NTIS-FAV
označení: UN, UC, US
kontaktní adresa: Technická 2967/8, 301 00  Plzeň 3 – Jižní Předměstí
správce: Jan Mráz
telefon na vrátnici: +420 37763 1735
 PENB Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Výzkumné centrum NTIS - Nové technologie pro informační společnost
Provozní řád
Tato budova má vstup na JIS.

Patička