Přejít k obsahu

Služby a ceníky PS

Služby
Ceník

Služby

Posláním PS je zajišťovat pro ZČU provoz, údržbu a opravy všech objektů, jejich úklid, ochranu a ostrahu budov a majetku, pronájem nemovitého majetku, odpadové hospodářství, provoz bytového fondu a ubytoven, zajištění provozu energetických zařízení, telefonních ústředen a rozvodů, poskytování dopravních služeb pro pracoviště ZČU a provoz podatelen.

Seznam oprav, služeb a ostatních činností včetně pořizování DHM a SMV pro zařízení společně užívaných prostor financovaných z rozpočtu středisek 82xxx.

Opravy:

 • opravy obvodových plášťů budov a jejich vnitřních konstrukcí, včetně malování a nátěrů podlahových krytin
 • opravy základních instalací rozvodů médií a energií v budovách ZČU (rozvody elektrické energie, SV, TUV, ÚT včetně radiátorů , plynu, slaboproudé rozvody s výjimkou počítačové sítě)
 • opravy DHM (vybavovacích předmětů) ve společně užívaných prostorách jednotlivých budov (chodby, soc. zařízení, schodiště, podesty, rozvrhované učebny, tělovýchovná zařízení, veřejné zasedací místnosti)
 • opravy zařízení pro dopravu (osobní a nákladní automobily, autobus)
 • opravy a provoz projektorů evidovaných v majetku PS
 • opravy výrobních a technologických souborů a zařízení sloužících k provozu budov:

- výměníkové stanice pro dodávku tepla a TUV
- kotelny pro dodávku tepla a TUV
- transformátorové stanice, obnovitelné zdroje elektrické energie a tepla
- čerpací stanice studené vody
- EZS,EPS
- zařízení pro místní rozhlas a jednotný čas
- výtahy, zdvihadla
- strojní zařízení dílen údržby
- větrací, chladící a klimatizační zařízení
- zařízení telefonních ústředen
- audio - video zařízení ve společných prostorách
- opravy strojů (SMV) nutných pro poskytování služeb (sekačky, traktory, čistící stroje)

 • rychlé opravy havárií všech zařízení ZČU a opravy po revizích
 • opravy povrchů venkovních ploch pochozích a pojížděných

Služby:

 • dodávka energií
 • služba ve vrátnících a šatnách budov ZČU
 • úklidy vnitřní ve všech budovách ZČU (včetně dodávky spotřebního materiálu - papíry WC, papírové ručníky, mýdlové náplně)
 • úklidy a úpravy venkovních ploch
 • třídění a odvoz odpadu z budov ZČU
 • ostraha budov ZČU
 • revize vyhrazených zařízení
 • revize hasicích přístrojů a požárních zařízení
 • desinfekce, deratizace
 • praní prádla pro ubytovny a společnou spotřebu
 • praní a opravy záclon ve společných prostorách
 • stěhování vyplývajíc z dislokačních rozhodnutí
 • zajištění provozu bytů a ubytoven, dispečinku dopravy, energetického dispečinku, pronájmů nebytových prostor
 • ostatní služby (pojištění motorových vozidel, daň z nemovitostí)

Nákupy DHM a SMV, investice:

 • DHM

- vybavovací a užitkové předměty pro výuku a obsluhu budov ve společných prostorách a učebnách v ceně do 40 tis Kč
- nákupy hasicích přístrojů - náhrada za vyřazené při revizích

 • SMV

- stroje pro zajištění provozu budov (sekací stroje, traktory, valníky, čistící stroje automobily)

 • Investice

- rekonstrukce, modernizace a inovace zařazené pro daný rok do rozpočtu PS

 nahoru

Ceník prací a služeb

Patička