Přejít k obsahu

Personální obsazení

  • PS-S
Správa provozu a služeb
  • PS-A
Autodoprava
  • PS-U
Údržba
  • PS-E
Energetické hospodářství
  • PS-SP

Správa budov

  • PS-OB
Ochrana a provoz budov
  • PS-NL
Nákup a logistika
  • PS-I
Investice
  • PS-P
Podatelny

 Přehled zaměstnanců PS bez rozlišení střediska.


Správa provozu a služeb (PS-S)

pověřený vedením PS: Ing. Bc. Aleš Jílek
telefon: +420 37763 1500
mobil:
adresa: KO 219
e-mail: jilekal@ps.zcu.cz
sekretariát: Ilona Mikulášková
telefon: +420 37763 1501
mobil: +420 602 470 180
fax: +420 37763 1502
adresa: KO325
e-mail: mikulask@ps.zcu.cz
zaměstnanec činnost telefon/mobil email adresa
Nocarová Romana tajemnice +420 37763 1503 nocarovr@ps.zcu.cz KO328

nahoru

Autodoprava (PS-A)

dispečer: Michaela Cíglerová
telefon: +420 37763 1530, +420 37763 1531
mobil: +420 606 665 199
adresa: KO217
e-mail: ciglerov@ps.zcu.cz
zaměstnanec činnost telefon/mobil email adresa
Linda Roman garážmistr +420 601 575 204
+420 37763 1532
rlinda@ps.zcu.cz KO217
Libertin Jan řidič rektora +420 735 715 923 - -
Gillich Roman řidič +420 602 280 161 - -
Kodl Václav řidič +420 602 373 707 - -

nahoru

Údržba (PS-U)

vedoucí: Thumer Jiří
telefon: +420 37763 1610
mobil: +420 725 981 567
adresa: DP1 108, UL 501b
e-mail: thumer@ps.zcu.cz
zaměstnanec činnost telefon/mobil email adresa
Langmajer Josef údržba Bory +420 37763 1630
+420 601 575 206
langmaj@ps.zcu.cz UL 007

Šrámková Iva

skladový referent
+420 37763 1605

isramkv@ps.zcu.cz

DP1 107

* ostatní zaměstnance údržby podle profesí naleznete zde

nahoru

Energetické hospodářství (PS-E)

vedoucí: Kasal Roman
telefon: +420 37763 1805
mobil: +420 739 548 823
adresa: UI110
e-mail: rkasal@ps.zcu.cz
zaměstnanec činnost telefon/mobil email adresa
Janča Pavol, Ing. Technik – energetika, výtahy a zvedací zařízení +420 37763 1804 pjanca@ps.zcu.cz UI112
Panuška Milan Technik – vyhrazená technická zařízení (tepelná energie a plynová zařízení) +420 37763 1803
+420 723 801 815
panuskam@ps.zcu.cz UI112
Jahoda Radek Strojník energetických zařízení +420 37763 1815
+420 735 715 979
jahoda12@ps.zcu.cz UI112
David Lepíček strojník energetických zařízení

+420 377 63 1815
+420 604 681 103

lepicek@ps.zcu.cz US1
Peter Kromka strojník energetických zařízení

+ 420 37763 1815
+ 420 705 114 030

pedro12@ps.zcu.cz US1
Stanislav Švarc strojník energetických zařízení

+ 420 37763 1815
+ 420 604 967 669

wahil@ps.zcu.cz US1

nahoru

Správa budov (PS-SP)

vedoucí: Vališová Marie, Ing.
telefon: +420 37763 1700
mobil: +420 727 902 890
adresa: KO326
e-mail: valisova@ps.zcu.cz
zaměstnanec činnost telefon/mobil email adresa
Pavel Hohaus technický zaměstnanec

+420 37763 1706
+420 734 240 002

hohaus@ps.zcu.cz KO314
Šafrová Jitka provozní referentka PS-SP, referentka krátkodobých nájmů místností
a tělocvičných zařízení

+420 37763 1703
+420 601 575 203

safrova@ps.zcu.cz KO327b
Černá Vladimíra referentka správy bytů, ubytoven ZČU
a nájmů nebytových prostor, Borská 53a byty
+420 37763 1704
+420 735 715 879
cernavla@ps.zcu.cz KO325
Les Tomáš správa dataprojektorů a zpětných projektorů,
audio-video-ozvučení
+420 37763 1708
+420 735 715 986
lest@ps.zcu.cz UI122
Ing. Michaela Teichmannová správa pasportizace, technik BIM +420 37763 1709 teimi@ps.zcu.cz KO327a

nahoru

Správci budov ZČU

zaměstnanec činnost telefon/mobil email adresa
Brejcha Josef správce budov UL, UK, UF, UV, UP, UU +420 37763 1711
+420 728 504 033
jbrejch@ps.zcu.cz UK010
správce budovy Bolevecká 30, tělocvična +420 377 259 355
Huml Josef správce budov UB, UI, UT, ubytovna Máchova 16 +420 37763 1741, 1718
+420 728 049 293
huml@ps.zcu.cz UT211
Kegler Zdeněk správce budov KL, CH, KO

+420 37763 1714
+420 37763 1717
+420 721 375 541

kegler@ps.zcu.cz KO329
Koldinský Martin správce budov  PC, RS, RJ, SD, SP, VC +420 37763 1713
+420 602 298 097
koldam@ps.zcu.cz SP103
Němeček Lukáš správce budov UH, UD, LS a T*
+420 37763 1 724
+420 727 812 775
nemecekl@ps.zcu.cz
UT211
Šnour Jaroslav správce budov JJ, PS, SO, ST, TS

+420 37763 1716
+420 724 717 787

snour@ps.zcu.cz JJ216
Mráz Jan správce budov UN, UC, US, venkovních ploch (areál Univerzitní ul.) +420 37763 1719
+420 606 521 214
mraz@ps.zcu.cz UN603
Pinker Jan správce budov UR, E* +420 37763 1712
+420 602 389 189
jpinker@ps.zcu.cz EK110
Šilhanová Libuše správce budov CD +420 37763 1710
+420 724 259 067
silhanov@ps.zcu.cz CD313
Jan Lochmann správce budovy HJ +420 735 715 951 HJ101

nahoru

Ochrana a zabezpečení objektů (PS-OB)

vedoucí: Pasiar Dušan
telefon: +420 37763 1850
mobil: +420 725 836 281
adresa: UL007
e-mail: pasiar@ps.zcu.cz
zaměstnanec činnost telefon/mobil email adresa
Hes Jaroslav EZS, EPS, JIS +420 37763 1806
+420 602 131 512
hes@ps.zcu.cz UK023
Pazderník Zdeněk EZS, EPS, AlViS, JIS, CCTV (provoz, údržba a servis, spolupráce na projektové přípravě, dohled při realizaci)
+420 37763 1818
+420 725 349 325
pazzi@ps.zcu.cz UK023
Beran Petr technik, montáže, servis EZS, EPS, CCTV


+420 37763 1836

bpetr@ps.zcu.cz UK023
Šíp Ladislav systémy MaR (topení, chlazení, větrání), provoz energetického dispečinku +420 37763 1810 lsip@ps.zcu.cz UK023

Wolf Jakub

montáže EZS , EPS , CCTV

+ 420 37763 1830

jkwolf@ps.zcu.cz

UK023
Lysý Martin dispečer +420 37763 1801 martinly@ps.zcu.cz UK020
Rybínová Soňa dispečer +420 37763 1801 srybin@ps.zcu.cz UK020
Tušek Petr dispečer +420 37763 1801 tusekp@ps.zcu.cz UK020
Šrejlová Iva dispečer +420 37763 1801 srejlova@ps.zcu.cz UK020

nahoru

Nákup a logistika (PS-NL)

vedoucí: Jitka Růžičková
telefon: +420 37763 1300
mobil: +420 702 212 531
adresa:  UK 624
e-mail:  cibulkov@ps.zcu.cz

zaměstnanec činnost telefon/mobil email adresa
Administrace veřejných zakázek v DNS
Petra Krištofová zpracování podkladů pro administraci DNS +420 37763 1320 kristofo@ps.zcu.cz UK 615
Mgr. Kateřina Sekyrová

DNS - tiskařské služby; nábytek; SW
E-Spis

+420 37763 1361 ksekyrov@ps.zcu.cz UK 615
Iva Hošková DNS - AV technika; tonery; tiskárny/kopírky/multifunkce; +420 37763 1366 ihoskova@ps.zcu.cz UK 612
Michaela Vítková DNS - výpočetní technika; laboratorní a měřící technika; +420 37763 1369 vitkov@ps.zcu.cz UK 612
Ing. Hana Pešková DNS - kancelářské potřeby; čisticí prostředky a hygienické potřeby; propagační předměty +420 37763 1367 hpeskova@ps.zcu.cz UK 613
Objednací místo

Gabriela Šlajchová

(Tereza Švarcová - MD/RD)

neinvestiční objednávky FST,  FEL;
celní řízení;

+420 37763 1325 slajchog@ps.zcu.cz UK 628
Kateřina Parisis, DiS. neinvestiční objednávky FF, FPE, FAV, FZS, UJP, PC +420 37763 1340 kparisis@ps.zcu.cz UK 613
Gabriela Černá administrativa, E-Spis +420 37763 1321 gcerna@ps.zcu.cz UK 628
Marie Gillichová

neinvestiční objednávky FPR, FEK, FDULS, SKM, PS, ŠUZ, CIV, NTC, REK (90*);
hlášení pro Intrastat;
uveřejňování objednávek v Registru

+420 37763 1314 UK 626
Ing. Iva Maxová

investiční objednávky (pro všechny součásti);
neinvestiční objednávky UK;
uveřejňování objednávek v Registru smluv

+420 37763 1313 imaxova@ps.zcu.cz UK 626
Centrální sklad
Ilona Skalová

výdej: elektro a hutní materiál, nářadí, CD/DVD; ochranné pomůcky;
výdej propagačních předmětů pracoviště Vnější vztahy ZČU;
zpracování žádanek a objednávek v EIS Magion pro uvedené komodity (vyjma tonerů)

+420 37763 1333 skalov@ps.zcu.cz UU010
Vladislava Ottová

výdej kancelářských potřeb,
příprava podkladů pro DNS – kancelářské potřeby, tonery včetně zpracování žádanek a objednávek v EIS Magion

+420 37763 1332 ottova@ps.zcu.cz UU012
Michaela Jindrová

výdej úklidových, čistících prostředků a hygienických potřeb;
příprava podkladů pro DNS včetně zpracování žádanek a objednávek v EIS Magion

+420 37763 1331 UU013
René Štika zásobování a rozvoz zboží z centrálního skladu na pracoviště ZČU

+420 37763 1330
+420 606 608 174

stika@ps.zcu.cz UU014

nahoru

Investice (PS-I)

vedoucí: Ing. Bc. Aleš Jílek
telefon: +420 37763 1310
mobil:
adresa: KO 219
e-mail:
zaměstnanec činnost telefon/mobil email adresa
Ing. Zdeněk Kratochvíl investiční technik

+420 37763 1312
+420 602 315 329

zkratoch@ps.zcu.cz KO216
Ing. Tomáš Linda investiční technik +420 37763 1315
+420 602 315 343
tlinda@ps.zcu.cz KO217
Gabriela Langerová investiční technik +420 37763 1316
+420 735 713 921
KO218
Ing. Jan Bertl investiční technik

+420 37763 1318
+420 739 052 686

KO329
Ing. Ivan Petrlík investiční technik

+420 37763 1317
+420 725 827 522

KO218
Ing. Jan Kratochvíl, Dis. koordinátor investiční akce KL-CH

+420 37763 1707
+420 724 214 716

KO324

nahoru

Podatelny (PS-P)

vedoucí: Vavrejnová Pavlína
telefon: +420 37763 1520
adresa: UR106
e-mail: pvavrejn@ps.zcu.cz
zaměstnanec činnost telefon/mobil email adresa
Kaštovská Zdeňka pracovnice podatelny +420 37763 1527 zkastovs@ps.zcu.cz UR106
Lukešová Marie pracovnice podatelny +420 37763 1525 mlukeso@ps.zcu.cz UR106
Kristýna Hlaváčková pracovnice podatelny +420 37763 1528 hlavackk@ps.zcu.cz UR106
Vildmanová Jaroslava pracovnice podatelny +420 37763 1523 jvildman@ps.zcu.cz UR106
Buchtová Ester mateřská dovolená +420 37763 1523
esterb@ps.zcu.cz UR106

Patička