Přejít k obsahu

Personální obsazení

  • PS-S
Správa provozu a služeb
  • PS-A
Autodoprava
  • ŠUZ
Školicí a ubytovací zařízení Nečtiny
  • PS-U
Údržba
  • PS-E
Energetické hospodářství
  • PS-SP
Správa a provoz budov, bytů a ubytoven
  • PS-OB
Ochrana a provoz budov
  • PS-NVZ
Nákup a veřejné zakázky
  • PS-I
Investice
  • PS-P
Podatelny

 Přehled zaměstnanců PS bez rozlišení střediska.


Správa provozu a služeb (PS-S)

ředitel: Nasler Antonín, Ing.
telefon: +420 37763 1500
mobil: +420 725 874 755
adresa: KO326
e-mail: nasler@ps.zcu.cz
sekretariát: Ilona Mikulášková
telefon: +420 37763 1501
mobil: +420 602 470 180
fax: +420 37763 1502
adresa: KO325
e-mail: mikulask@ps.zcu.cz
zaměstnanec činnost telefon/mobil email adresa
Nocarová Romana tajemnice +420 37763 1503 nocarovr@ps.zcu.cz KO328

nahoru

Autodoprava (PS-A)

dispečer: Michaela Cíglerová
telefon: +420 37763 1530, +420 37763 1531
mobil: +420 606 665 199
adresa: KO217
e-mail: ciglerov@ps.zcu.cz
zaměstnanec činnost telefon/mobil email adresa
Linda Roman garážmistr +420 601 575 204
+420 37763 1532
rlinda@ps.zcu.cz KO217
Linda Pavel řidič rektora +420 721 375 542 - -
Gillich Roman řidič +420 602 280 161 - -
Kodl Václav řidič +420 602 373 707 - -

nahoru

Školicí a ubytovací zařízení Nečtiny (ŠUZ)

vedoucí: Mgr. Miroslava Jurčenková
mobil: +420 774 026 887
adresa: NC001
e-mail: jurcenko@ps.zcu.cz
zaměstnanec činnost telefon/mobil email adresa
David Koudela provozní referent

+420 607 963 742
+420 37331 3227

koudelad@ps.zcu.cz NC001

nahoru

Údržba (PS-U)

vedoucí: Thumer Jiří
telefon: +420 37763 1600
mobil: +420 725 981 567
adresa: DP1-108
e-mail: thumer@ps.zcu.cz
zaměstnanec činnost telefon/mobil email adresa
Langmajer Josef údržba Bory +420 37763 1630
+420 601 575 206
langmaj@ps.zcu.cz UL002
Svatopluk Ruml zástupce vedoucího údržby
+420 37763 1611
ruml@ps.zcu.cz SD100
Trykarová Jaroslava sklad údržby
+420 37763 1605
trykarov@ps.zcu.cz DP1

* ostatní zaměstnance údržby podle profesí naleznete zde

nahoru

Energetické hospodářství (PS-E)

vedoucí: Kasal Roman
telefon: +420 37763 1800
mobil: +420 739 548 823
adresa: UK012
e-mail: rkasal@ps.zcu.cz
zaměstnanec činnost telefon/mobil email adresa
Janča Pavol, Ing. správa elektro revizí, správa výtahů +420 37763 1804 pjanca@ps.zcu.cz UK008
Panuška Milan energetika, kotelny, výměníky +420 37763 1803
+420 723 801 815
panuskam@ps.zcu.cz UK008
Vaněk Jiří správce výměníkové stanice Bory +420 37763 1815
+420 607 730 294
vanek57@ps.zcu.cz US1
Kříž Jiří strojník energetických zařízení
+420 601 344 258
jkriz@ps.zcu.cz UL006
Radek Úbl, DiS. energetik

+420 37763 1834
+420 725 062 971

ublr@ps.zcu.cz UL006
David Lepíček správce výměníkové stanice Bory

+420 377 63 1815
+420 604 681 103

lepicek@ps.zcu.cz US1

nahoru

Správa a provoz budov, bytů a ubytoven (PS-SP)

vedoucí: Sekyra Vilém, Ing.
telefon: +420 37763 1700
mobil: +420 606 665 114
adresa: KO327
e-mail: xsekyra@ps.zcu.cz
zaměstnanec činnost telefon/mobil email adresa
Kratochvíl Jan, Ing., Dis. referent pasportizace budov, webmaster +420 37763 1707
+420 724 214 716
jkratoch@ps.zcu.cz KO327
Pavel Hohaus technický zaměstnanec +420 37763 1706 hohaus@ps.zcu.cz KO327
Šafrová Jitka provozní referentka PS-SP, referentka krátkodobých nájmů místností
a tělocvičných zařízení

+420 37763 1703

safrova@ps.zcu.cz KO219
Vlčková Marie referentka správy bytů, ubytoven ZČU
a nájmů nebytových prostor

+420 37763 1704
vlckova@ps.zcu.cz KO221
Olšák Radovan správa dataprojektorů a zpětných projektorů,
audio-video-ozvučení
+420 37763 1708
+420 724 259 065
olsak@ps.zcu.cz UK015

Správci budov ZČU

zaměstnanec činnost telefon/mobil email adresa
Brejcha Josef správce budov UL, UK, UF, UV, UP, UU +420 37763 1711
+420 728 504 033
jbrejch@ps.zcu.cz UK010
Calta Karel správce budovy Bolevecká 30, tělocvična +420 377 259 355
+420 728 682 819
calta@ps.zcu.cz L1001
Huml Josef správce budov UB, UI, UT, UH, UD, LS, ubytovna Máchova 16 +420 37763 1741, 1718
+420 728 049 293
huml@ps.zcu.cz UK010
Kegler Zdeněk správce budov HJ, KO, TS, NO, ST, SO, VC

+420 37763 1714
+420 37763 1717
+420 721 375 541

kegler@ps.zcu.cz KO329
Koldinský Martin správce budov  JJ, PC, PS, RS, RJ, SD, SP +420 37763 1713
+420 602 298 097
koldam@ps.zcu.cz SP103
Jaroslav Šnour správce budov KL, CH

+420 37763 1716
+420 724 717 787

snour@ps.zcu.cz KL009
Mráz Jan správce budovy Borská 53a byty, UN, UC, US, venkovních ploch (areál Univerzitní ul.) +420 37763 1719
+420 606 521 214
mraz@skm.zcu.cz UN603
Pinker Jan správce budov UR, E* a T* +420 37763 1712
+420 602 389 189
jpinker@ps.zcu.cz EK110
Šilhanová Libuše správce budov CD +420 37763 1710
+420 724 259 067
silhanov@ps.zcu.cz CD313

nahoru

Ochrana a zabezpečení objektů (PS-OB)

vedoucí: Pasiar Dušan
telefon: +420 37763 1850
mobil: +420 725 836 281
adresa: UL007
e-mail: pasiar@ps.zcu.cz
zaměstnanec činnost telefon/mobil email adresa
Hes Jaroslav EZS, EPS, JIS +420 37763 1806
+420 602 131 512
hes@ps.zcu.cz UK023
Pazderník Zdeněk EZS, EPS, AlViS, JIS, CCTV (provoz, údržba a servis, spolupráce na projektové přípravě, dohled při realizaci)
+420 37763 1818
+420 725 349 325
pazzi@ps.zcu.cz UK023
Beran Petr technik, montáže, servis EZS, EPS, CCTV


+420 37763 1836

bpetr@ps.zcu.cz UK023
Janovský Zdeněk systémy MaR (topení, chlazení, větrání), provoz energetického dispečinku +420 37763 1810
+420 725 388 223
zjanov@ps.zcu.cz UK023

Němeček Lukáš

montáže EZS , EPS , CCTV

 +420 727 812 775

nemecekl@ps.zcu.cz

UK023
Svobodová Světlana PO +420 37763 1811
+420 724 083 268
svobodos@ps.zcu.cz KO215

nahoru

Nákup a veřejné zakázky (PS-NVZ)

vedoucí: Jitka Růžičková
telefon: +420 37763 1300
mobil: +420 702 212 531
adresa:  UU207a
e-mail:  cibulkov@ps.zcu.cz
zaměstnanec činnost telefon/mobil email adresa
Mgr. Martin Šlapák DNS (AV technika, výpočetní technika), nadlimitní/podlimitní zadávací řízení +420 37763 1369 mslapak@ps.zcu.cz UU207h
Zdeněk Řežábek DNS (čisticí prostředky a hygienické potřeby, kancelářské potřeby, propagační předměty), nadlimitní/podlimitní zadávací řízení +420 37763 1367 zrezabek@ps.zcu.cz UU207e
Soňa Peckertová DNS, VZMR, nadlimitní/podlimitní zadávací řízení, věstník veřejných zakázek +420 37763 1340 speckert@ps.zcu.cz UU207f
Hana Kvasničková

DNS (Měřící a laboratorní přístroje), nadlimitní/podlimitní zadávací řízení, profil zadavatele

+420 37763 1341 hakvasni@ps.zcu.cz UU207f
Mgr. Kateřina Sekyrová DNS (tiskařské služby, nábytek, SW), administrativa související s veřejnými zakázkami, E-Spis +420 37763 1361 ksekyrov@ps.zcu.cz UU207f
Iva Hošková DNS (Tonery, tiskárny/kopírky/multifunkce), nadlimitní/podlimitní zadávací řízení +420 37763 1366 ihoskova@ps.zcu.cz UU207h
Ing. Andrea Šimková Systém Evidence Záměrů +420 37763 1360 simkov@ps.zcu.cz UU207g
Ing. Marie Vališová Koordinace činností Nákupu, metodická pomoc v oblasti nákupu a logistiky, kontrola inventur skladů ZČU, tajemník Náhradové komise +420 37763 1307
+420 727 902 890
valisova@ps.zcu.cz UR119
Petra Krištofová Zpracování podkladů pro administraci DNS (vyjma skladových komodit) +420 37763 1320 kristofo@ps.zcu.cz UR119
Pavlína Krotáková Neinvestiční objednávky
FF, FAV, FZS, UJP, PC, CFR, FPE
+420 37763 1322 UR118
Tereza Braunschmidová Neinvestiční objednávky FST, UK
celní řízení, zpracování podkladů pro administraci DNS (vyjma skladových komodit)
+420 37763 1325 braunsch@ps.zcu.cz UR118
Gabriela Černá Administrativa, e-spis +420 37763 1321 gcerna@ps.zcu.cz UR118
Marie Gillichová

Neinvestiční objednávky FPR, FEK, FDU, SKM, PS, UCV, ZV, CIV, REK, NTC;
hlášení pro Intrastat

+420 37763 1314 UR116
Lenka Vykoukalová Investiční objednávky, neinvestiční objednávky FEL, uveřejňování v Registru smluv +420 37763 1313
fax.: 377631302
lenkavyk@ps.zcu.cz UR116
Vladislava Ottová Centrální sklad, příprava podkladů pro DNS
kancelářské potřeby, kancelářská technika, CD a DVD
+420 37763 1332 ottova@ps.zcu.cz UU012
Jana Nesnídalová Centrální sklad, příprava podkladů pro DNS
úklidové, čistící prostředky a hygienické potřeby
+420 37763 1331 UU013
Ilona Skalová Centrální sklad, příprava podkladů pro DNS
tonery; elektromateriál, hutní materiál, nářadí, ochranné pomůcky; výdej propagačních předmětů pracoviště Vnější vztahy
+420 37763 1333 skalov@ps.zcu.cz UU010
René Štika Centrální sklad
zásobování CS, rozvoz zboží z CS, příprava podkladů pro DNS skladových komodit

+420 37763 1330
+420 606 608 174

stika@ps.zcu.cz UU014

nahoru

Investice (PS-I)

vedoucí: Michal Michl
telefon: +420 37763 1310
adresa: UT212
e-mail: mmichl@ps.zcu.cz
zaměstnanec činnost telefon/mobil email adresa
Ing. Zdeněk Kratochvíl investiční technik +420 37763 1312
+420 602 315 329
zkratoch@ps.zcu.cz UT214
Ing. Tomáš Linda investiční technik +420 37763 1315
+420 602 315 343
tlinda@ps.zcu.cz UT214
Martina Větrovská investiční technik

+420 37763 1316
+420 735 713 921

mvetrov@ps.zcu.cz UT211

nahoru

Podatelny (PS-P)

vedoucí: Vavrejnová Pavlína
telefon: +420 37763 1520
adresa: UR106
e-mail: pvavrejn@ps.zcu.cz
zaměstnanec činnost telefon/mobil email adresa
Kaštovská Zdeňka pracovnice podatelny +420 37763 1527 zkastovs@ps.zcu.cz UR106
Lukešová Marie pracovnice podatelny +420 37763 1525 mlukeso@ps.zcu.cz UR106
Spitzbartová Sylva pracovnice podatelny +420 37763 1528 sylva@ps.zcu.cz UR106
Buchtová Ester pracovnice podatelny +420 37763 1523
esterb@ps.zcu.cz UR106

Patička